תאריך התחלת עבודה
מיידי
איזור פעילות
מרכז / דרום
פורסם בתאריך
01/06/2021
מועד הגשה אחרון
09/06/2021
כותרת תפקיד
דרושים רופאים וטרינרים לאזור המרכז/דרום מכרז מס' 630132
תיאור

התאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרות רופא וטרינר שיעסקו בפיקוח וטרינרי תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות.

תיאור התפקיד:

התאגיד מגייס רופאים וטרינריים שיעסקו בפיקוח וטרינרי על מוצרים מן החי, במפעלים השונים, תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות. רופאים וטרינרים שיימצאו מתאימים, יועסקו על ידי התאגיד, בכפוף להסמכתם כמפקחים כאמור, לפי שיבוצם במפעלים השונים.

 תנאי סף:

השכלה:

  • רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.
  • סיים קורס רקע בבריאות הציבור (או במהלך קורס כזה), במוסד בארץ או בחו"ל, שהוכר על ידי מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או על ידי רופא ראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – הרגולטור)*

*יובהר כי גם מי שלא סיים קורס כאמור, רשאי להיענות למודעה זו, ואולם העסקתו בפועל והסמכתו כמפקח, ככל שיימצא מתאים, תהיה בכפוף להשתתפותו בקורס זה ובהשתלמויות נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור, לפי המפעל בו ישובץ.

 רישיונות

  • נדרש רישיון נהיגה בתוקף.

דרישות רצויות נוספות:

  • ניסיון בעבודה בפיקוח וטרינרי על מוצרים מהחי.
  • מידת הזמינות של המועמד- עדיפות לזמינות מיידית.
  • שליטה בשפה העברית כדי קריאת חומר מקצועי
  • עבודה עם מערכות ממוחשבות

מסמכים להגשת המועמדות:

  1. הגשת המועמדות תהא באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד רופא וטרינר מפקח לתאגיד לפיקוח וטרינרי" , אשר יימצא באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת- veterinary.org.il . בנוסף יש לצרף מסמך קורות חיים מעודכן, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, תעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס HACCP, אישורי העסקה המעידים על ניסיון בפיקוח וטרינרי וצילום רישיון נהיגה בתוקף.
  2. התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות, את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.
  3. לשאלות נוספות לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות במייל recruitment@veterinary.org.il

 מועד אחרון להגשת מועמדות- 10/06/2021  

למייל- recruitment@veterinary.org.il עבור מכרז  630132

התאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי המועמד, ככל שיראה לנכון.

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Close modal window

מועמדותך למשרה התקבלה. אנו ניצור קשר בהתאם.

יום טוב