סוג משרה
Full-time
תאריך התחלת עבודה
מיידי
איזור פעילות
כל הארץ
פורסם בתאריך
04/08/2022
מועד הגשה אחרון
14/08/2022
כותרת תפקיד
דרושים רופאים וטרינרים למערך המשחטות ברחבי הארץ מכרז מס' 630167
תיאור

התאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרות רופא וטרינר שיעסקו בפיקוח וטרינרי תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד  החקלאות.

תיאור התפקיד:

התאגיד מגייס רופאים וטרינריים שיעסקו בפיקוח וטרינרי על מוצרים מן החי, במשחטות השונות, תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד החקלאות. רופאים וטרינרים שיימצאו מתאימים, יועסקו על ידי התאגיד, בכפוף להסמכתם כמפקחים כאמור, לפי שיבוצם במשחטות השונות.

 

תנאי סף:

 • רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.
 • סיים קורס רקע בבריאות הציבור (או במהלך קורס כזה), במוסד בארץ או בחו"ל, שהוכר על ידי מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או על ידי רופא ראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – הרגולטור)*

*יובהר כי גם מי שלא סיים קורס כאמור, רשאי להיענות למודעה זו, ואולם העסקתו בפועל והסמכתו כמפקח, ככל שיימצא מתאים, תהיה בכפוף להשתתפותו בקורס זה ובהשתלמויות נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור, לפי המפעל בו ישובץ.

רישיונות

 • נדרש רישיון נהיגה בתוקף.

דרישות רצויות נוספות:

 • ניסיון בעבודה בפיקוח וטרינרי על מוצרים מהחי.
 • מידת הזמינות של המועמד- עדיפות לזמינות מיידית.
 • שליטה בשפה העברית כדי קריאת חומר מקצועי
 • עבודה עם מערכות ממוחשבות
   

מסמכים להגשת המועמדות:

 1. יש לצרף מסמך קורות חיים עדכני, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, תעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס HACCP.
 2. התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

הגשת המועמדות כולל המסמכים הנלווים - עד לתאריך: 14/08/22 בשעה 12:00

מועמדויות יש להגיש בכתובת: recruitment@veterinary.org.il

יש לציין עבור משרה מספר: 630167

התאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי המועמד, ככל שיראה לנכון.

 המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

Close modal window

משרה: דרושים רופאים וטרינרים למערך המשחטות ברחבי הארץ מכרז מס' 630167

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!