סוג משרה
Full-time
תאריך התחלת עבודה
מיידי
איזור פעילות
פורסם בתאריך
26/02/2023
מועד הגשה אחרון
08/03/2023
כותרת תפקיד
לתאגיד לפיקוח הווטרינרי דרוש/ה מנהל/ת אגף גביה ותקציב

מס מכרז 630188

תיאור התפקיד:

 1. כפיפות סמנכ"ל כלכלה ותקציב.
 2. עבודה מול מפוקחים החייבים בתשלומי אגרות.
 3. עבודה מול רגולטורים במשרדי הבריאות והחקלאות.
 4. ניהול, פיקוח ובקרה אחר ביצועי הגביה, חובות ופיגורים.
 5. אחריות על אמצעי התשלום (אשראי, מזומן, העברות בנקים).
 6. קליטת מפוקחים חדשים, לרבות הסדרת תנאי התשלום עמם.
 7. אחריות על שיוך סוגי התעריפים לכל מפוקח ולכל סוג פיקוח, לרבות פיקוח ובקרה על כל שינוי בחיוב.
 8. הכנת הצעת התקציב לתאגיד מעקב ובקרה אחר הניצול התקציבי.
 9. הכנת תזרים מזומנים.
 10. הכנה ובקרה של דוחות כלכליים, ניתוחים ותחזיות.
 11. ניהול ובקרת חוזים והתקשרויות, קביעת תנאי סף ועמידה בנדרש על פי כל דין.
 12. כתיבה וניסוח של נהלי העבודה באגף.
 13. ייזום ופיתוח שינויים ושיפורים בשיטות ובתהליכי עבודה בראייה טכנולוגית.
 14. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות סף:

 1. תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים/חשבונאות
 2. ניסיון בלפחות תחום אחד מבין 2 התחומים הבאים: גבייה או תקציב, משך הניסיון לפחות 3 שנים.

דרישות רצויות נוספות:

 1. ניסיון במערכות ממוחשבות ובפרט במערכת פריוריטי
 2. ניסיון בהטמעת מערכת BI
 3. ניסיון בגבייה מול לקוחות, התאמת כרטסות ועבודה במערכות גביה
 4. תואר שני בעדיפות לתואר פיננסי/כלכלי
 5. ניסיון בניהול עובדים
 6. מיומנויות מחשוב גבוהות - שליטה מלאה באופיס, אקסל - ברמה גבוהה
 7. יכולת אנליטית גבוהה, יחסי אנוש טובים, אסרטיביות ודבקות במטרה

 

על המועמדים להגיש את המסמכים המפורטים להלן:

 1. קורות חיים.
 2. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף - תעודות ואישורי השכלה וניסיון.

אישור העסקה הינו מסמך רשמי של החברה בו עבד/ת עם לוגו וחותמת החברה המעיד על העסקתך וכולל: תאריכי העסקה מדויקים, היקף משרה, שם התפקיד ופירוט עיקרי התפקיד .האישורים צריכים להיות חתומים ע"י הממונה הישיר או נציג משאבי אנוש בארגון+ חותמת.

 1. מסמכים המעידים על עמידה בדרישות הנוספות, ככל שישנן, לרבות אישורים ותעודות.
 2. רשימת 3 ממליצים ופרטי יצירת קשר (הכוללים מספר טלפון לבירור המלצה).
 3. מסמך מקדים לקורות חיים (עמוד לכל היותר) המתאר שני פרויקטים ו/או תהליכים ו/או אתגרים משמעותיים בהם היה המועמד מעורב בארבע השנים האחרונות שקדמו להגשת המועמדות, ובעלי זיקה לתפקידי התאגיד, ככל שניתן.

 

פרטים נוספים:

 1. השכר ותנאי ההעסקה ייקבעו בהתאם לנהלי התאגיד ובכפוף להוראות הדין החלות בעניין זה על התאגיד.
 2. התאגיד יזמן לראיון לפחות שלושה מועמדים אשר עמדו בתנאי הסף ואשר יימצאו הראויים ביותר בעיניו על בסיס בחינת כישוריהם וניסיונם, ובכפוף לשיקול דעת התאגיד.
 3. לשם בחינת עמידה בתנאי הסף והליך מיון המועמדים, התאגיד יהיה רשאי להסתייע בגורמי מקצוע חיצוניים.

 

 • מקום העבודה: מטה התאגיד בכתובת רח' אבא הלל סילבר 18, לוד
 • הגשת המועמדות כולל המסמכים הנלווים עד לתאריך: 08/03/2023 עד

לשעה 16:00למייל   recruitment@veterinary.org.il עבור משרה מספר: 630188

 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

Close modal window

משרה: לתאגיד לפיקוח הווטרינרי דרוש/ה מנהל/ת אגף גביה ותקציב

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!