איזור פעילות
פורסם בתאריך
09/06/2024
מועד הגשה אחרון
16/06/2024
להגשת מועמדות
Button
כותרת תפקיד
לתאגיד לפיקוח וטרינרי דרושים רופאים למערך בתי מטבחיים ומשחטות חקלאות ברחבי הארץ מכרז מספר 630239
תיאור

 

התאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרות רופא וטרינר תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד החקלאות.

תיאור התפקיד:

 

פיקוח וטרינרי על מוצרים מן החי, בבתי מטבחיים ובמשחטות השונות תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד החקלאות. רופאים וטרינרים שיימצאו מתאימים, יועסקו על ידי התאגיד, בכפוף להסמכתם כמפקחים כאמור, לפי שיבוצם בבית מטבחיים והמשחטות השונות.

תנאי סף:

 

 1. השכלה:
 • רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.
 • סיים קורס רקע בבריאות הציבור (או במהלך קורס כזה), במוסד בארץ או בחו"ל, שהוכר על ידי מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או על ידי רופא ראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – הרגולטור)*

 

*יובהר כי גם מי שלא סיים קורס כאמור, רשאי להיענות למודעה זו, ואולם העסקתו בפועל והסמכתו כמפקח, ככל שיימצא מתאים, תהיה בכפוף להשתתפותו בקורס זה ובהשתלמויות נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור, לפי המפעל אליו ישובץ לפקח.

*ההעסקה הינה על בסיס שכר שעתי, עובד הנקלט במכרז יהיה עובד תאגיד וככל שיתאפשר ויהיה צורך בכך ניתן יהיה להעבירו לתפקיד אחר.

 

 1. רישיונות
 • נדרש רישיון נהיגה בתוקף ורכב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות רצויות נוספות:

 • ניסיון בעבודה בפיקוח וטרינרי על מוצרים מהחי.

 

 • מידת הזמינות של המועמד- עדיפות לזמינות מיידית.

 

 • שליטה בשפה העברית כדי קריאת חומר מקצועי.

 

 • עבודה עם מערכות ממוחשבות.

 

מסמכים להגשת המועמדות:

 1. יש לצרף מסמך קורות חיים מעודכן, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, תעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס HACCP, אישורי העסקה המעידים על ניסיון בפיקוח וטרינרי וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

 

 1. התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות, את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות- 16/06/2024 בשעה 16:00 בקישור-  https://hrm-cand.malam-payroll.com/jobs/veterinary/DOvzp5WVDyYX4xkbEywg

 

מס' מכרז 630239

 

התאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי המועמד, ככל שיראה לנכון.

 

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!