איזור פעילות
פורסם בתאריך
19/07/2023
מועד הגשה אחרון
01/08/2023
כותרת תפקיד
 לתאגיד לפיקוח וטרינרי דרושים רופאים למערך בית מטבחיים ומשחטות חקלאות ברחבי הארץ מכרז מס' 630204
תיאור

התאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרות רופא וטרינר שיעסקו בפיקוח וטרינרי תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד החקלאות.

תיאור התפקיד:

 

התאגיד מגייס רופאים וטרינריים שיעסקו בפיקוח וטרינרי על מוצרים מן החי, בבית מטבחיים והמשחטות השונות תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד החקלאות. רופאים וטרינרים שיימצאו מתאימים, יועסקו על ידי התאגיד, בכפוף להסמכתם כמפקחים כאמור, לפי שיבוצם בבית מטבחיים והמשחטות השונות.

תנאי סף:

 

השכלה:

  • רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.
  • סיים קורס רקע בבריאות הציבור (או במהלך קורס כזה), במוסד בארץ או בחו"ל, שהוכר על ידי מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או על ידי רופא ראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – הרגולטור)*

 

*יובהר כי גם מי שלא סיים קורס כאמור, רשאי להיענות למודעה זו, ואולם העסקתו בפועל והסמכתו כמפקח, ככל שיימצא מתאים, תהיה בכפוף להשתתפותו בקורס זה ובהשתלמויות נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור, לפי המפעל בו ישובץ.

*ההעסקה הינה על בסיס שכר שעתי, עובד הנקלט במכרז יהיה עובד תאגיד וככל שיתאפשר ויהיה צורך בכך ניתן יהיה להעבירו לתפקיד אחר.

 

רישיונות

  • נדרש רישיון נהיגה בתוקף ורכב.

דרישות רצויות נוספות:

  • ניסיון בעבודה בפיקוח וטרינרי על מוצרים מהחי.

 

  • מידת הזמינות של המועמד- עדיפות לזמינות מיידית.

 

  • שליטה בשפה העברית כדי קריאת חומר מקצועי.

 

  • עבודה עם מערכות ממוחשבות.

 

מסמכים להגשת המועמדות:

  1. יש לצרף מסמך קורות חיים מעודכן, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, תעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס HACCP, אישורי העסקה המעידים על ניסיון בפיקוח וטרינרי וצילום רישיון נהיגה בתוקף.
  2. התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות, את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות- 02/08/2023 למייל- recruitment@veterinary.org.il תחת הכותרת עבור מכרז מס'  630204

 

התאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי המועמד, ככל שיראה לנכון.

 

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!