התאגיד לפיקוח וטרינרי

הוקם מכח חוק הרופאים הווטרינרים תשנ”א – 1991 (להלן “החוק או החוק המקים”) ועיקר מטרתו להעסיק רופאים ופקחים וטרינריים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי.

הקמת התאגיד בוצעה כחלק מרפורמה כללית בחוק המזון עליה מופקד משרד הבריאות, ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על בשר גולמי ומעובד. בהיבט הפיקוח הווטרינרי זו רפורמה משותפת למשרדי הבריאות והחקלאות.

התאגיד נועד לשמש כזרוע ביצוע של הרגולטורים בתחום הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי בביצוע הפיקוח בפועל ובגביית אגרות עבור שירותים אילו. הרגולטורים הם שקובעים את היקף הבדיקות הנדרשות ואמונים על הסמכת המפקחים. הפיקוח כולל רופאים ופקחים וטרינרים בעלי הרשאה לעסוק בתחומי הפיקוח על מזון מן החי.

פעילות התאגיד החלה ביום 1 במרץ 2020.

התאגיד מספק שני שירותים בסיסיים:

  1. מתן שירותי פיקוח וטרינרי במשחטות, בתי המטבחיים, מרכזי פירוק דגים ובמפעלים לעיבוד בשר (להלן מפעלי בשר). שירותים אלו מבוצעים על ידי עובדי הפיקוח של התאגיד.
  2. בדיקות קצה – בדיקות בבתי ממכר לבשר לרבות במסעדות ובהובלת הבשר. שירותים אלו יבוצעו בחלקם על ידי הרשויות המקומיות ובחלקם על ידי עובדי התאגיד. בשנתיים הראשונות השירותים יבוצעו רק על ידי הרשויות המקומיות. המעבר לשירותים על ידי התאגיד יהיה בהסכמת הצדדים הנוגעים בדבר, הרגולטור, הרשות המקומית והתאגיד.

פעילות התאגיד ממומנת כמשק סגור באמצעות אגרות הנגבות ממפעלי המזון:

  1. אגרה עבור הפיקוח במפעלי מזון – האגרה הינה דיפרנציאלית בהתאם לסוג הפיקוח הנדרש והיקפו, כפי שיקבעו שני הרגולטורים כל אחד בתחומו.
  2. אגרה לבדיקות קצה – אגרה הנגבית ממשחטות, בתי המטבחיים ויבואני הבשר על פי כמות הבשר שסיפקו למשק הישראלי כך שבעבור כל ק”ג שמסופק לשווקים תגבה אגרה אחידה שתשמש לכיסוי הוצאות הפעילות.

רישום ברשויות המס

התאגיד נרשם ב”מרשם לישויות ללא רשם” שמנוהל ברשות המיסים, ואושר כעוסק מורשה זמני עד ליום 31.12.2020, במטרה להפכו לעוסקר מורשה קבע.

מסמכי היסוד של התאגיד

המסמך המכונן בתאגיד סטטוטורי, המקביל למסמכי יסוד של תאגיד פרטי (דוגמת חברה, עמותה, אגודה שיתופית ועוד) הוא החוק – הן החוק המקים, והן החיקוקים שמטילים על התאגיד תפקידים או קובעים לגביו הוראות. להלן ייסקרו חיקוקים אלה.

חיקוקים המטילים על התאגיד תפקידים

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו -2015 פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ”ה – 1985 חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי”ז – 1957

חוק המזון – קישור לנבו

חוק הרופאים הווטרינרים

פקודת בעלי חיים 1985

חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי”ז

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הגשת מועמדות

צור קשר