תפקידי התאגיד

תפקידי התאגיד לפי חוק הם:

  1. להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי (הכוונה למפעלים בהם נדרש פיקוח וטרינרי ציבורי לצורך ייצוא, ולא מכוח הוראה בדין);
  2. לייעץ לשרי החקלאות והבריאות בקשר להפעלת הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי וייעולו;
  3. לגבות אגרות ותשלומים בעד הפיקוח הווטרינרי, ולהעבירם לפי הוראות סעיפים 218 ו-243 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו-2015 (להלן: “חוק המזון”).

בחוק המזון נקבעו מנגנוני בקרה ודיווח בעניינים נוספים הנוגעים לניהולו השוטף של התאגיד, בהתאם לתפקידיו, כמקובל לגבי תאגידים ציבוריים אחרים.

פעילות התאגיד ממומנת במלואה מאגרות ותשלומים שהתאגיד הוסמך לגבות על פי החוקים הרלוונטיים.

הרופאים הווטרינריים שיפקחו ברמת המפעלים שבאחריות משרדי הממשלה הינם עובדי התאגיד לפיקוח וטרינרי; הרופאים הווטרינריים שיפקחו בשווקים יהיו עובדי התאגיד לפיקוח וטרינרי, אלא אם כן הרשות המקומית הנוגעת לעניין תבקש להעסיק אותם, לפי התנאים הקבועים בחוק.

הרופאים הווטרינריים מקבלים הסמכתם באמצעות מנהל היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות או בידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות, לפי העניין, והם כפופים מבחינה מקצועית אל הגורם הממנה כאמור.

בהתאם לחוק, שרי הבריאות והחקלאות הממונים על התאגיד, ימנו 12 חברי מועצה – חלקם עובדי ציבור, בעלי תפקידים מוגדרים, וחלקם נציגי ציבור.

מבחינת הפיקוח בשווקים ובאתרי המכירה, האחריות לביצוע הפיקוח בשווקים תועבר מהרשויות המקומיות למשרד הבריאות באמצעות התאגיד לפיקוח וטרינרי, וזאת בתוך בסוף תקופת המעבר שנקבעה בחוק, אשר מסתיימת ביום 01.03.2022.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הגשת מועמדות

צור קשר