אתר שירות, מידע ותשלומים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי דרושים רופאים וטרינרים לירושלים מכרז מס’ 630229


התאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרות רופא וטרינר שיעסקו בפיקוח וטרינרי תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות.
תיאור התפקיד:

הרופאים הווטרינריים יעסקו בפיקוח וטרינרי על מוצרים מן החי, במפעלים השונים, תחת הסמכת היחידה הווטרינרית במשרד הבריאות. רופאים וטרינרים שיימצאו מתאימים, יועסקו על ידי התאגיד, בכפוף להסמכתם כמפקחים כאמור, לפי שיבוצם במפעלים השונים.

דרישות סף:

• רישיון ישראלי בתוקף לעסוק ברפואה וטרינרית.
• רישיון נהיגה בתוקף.

*יובהר כי גם מי שלא סיים קורס כאמור, רשאי להיענות למודעה זו, ואולם העסקתו בפועל והסמכתו כמפקח, ככל שיימצא מתאים, תהיה בכפוף להשתתפותו בקורס זה ובהשתלמויות נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור, לפי המפעל בו ישובץ.

דרישות רצויות נוספות:
• סיים קורס רקע בבריאות הציבור (או במהלך קורס כזה), במוסד בארץ או בחו”ל, שהוכר על ידי מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות או על ידי רופא ראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – הרגולטור)*.
• ניסיון בעבודה בפיקוח וטרינרי על מוצרים מהחי.
• מידת הזמינות של המועמד- עדיפות לזמינות מיידית.
• שליטה בשפה העברית כדי קריאת חומר מקצועי.
• עבודה עם מערכות ממוחשבות.

מסמכים להגשת המועמדות:
1. יש לצרף מסמך קורות חיים מעודכן, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, תעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס HACCP, אישורי העסקה המעידים על ניסיון בפיקוח וטרינרי וצילום רישיון נהיגה בתוקף.
2. התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות, את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

הגשת המועמדות כולל המסמכים הנלווים – עד לתאריך: 07/03/2024 בשעה 16:00 יש להיכנס לאתר התאגיד ולהגיש דרך הלינק :
https://hrm-cand.malam-payroll.com/job/veterinary/6235/DOvzp5WVYz2lPELbEywg
יש לציין עבור משרה מספר: 630229

השכר למועמדים שיבחרו יהיה בהתאם לחוקת השכר שאושרה לתאגיד ע”י הממונה על השכר בגין רופאים וטרינריים חדשים, שכר הבסיס בקליטה הוא 10,000 ₪ . יינתנו תוספות בטווח שבין 2,250 ₪ ועד 3750 ₪ בהתאם לקושי המפעלי שיקבע בעת ההצבה ותוספת נוספת על וותק מקצועי. לא תהא שמירת שכר ותנאי עבודה על פי הסכמים קיבוציים ממעסיקים קודמים.

התאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ”ל, ו/או שלא עד המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי המועמד, ככל שיראה לנכון.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן