אתר שירות, מידע ותשלומים

מועצת התאגיד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

להלן חברי המועצה שמינו השרים:

 1. פרופ’ איתמר גרוטו, המשנה למנכ”ל משרד הבריאות – יו”ר המועצה;
 2. עובד שירות המזון הארצי במשרד הבריאות – טרם מונה;
 3. ד”ר ינון יוני, מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות;
 4. ד”ר תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל), משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 5. ד”ר סרחיו דולב, הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 6. גב’ תמר לוי בונה, עובדת משרד האוצר; יו”ר המועצה החלופית;
 7. גב’ רונה קוטלר בן ארויה, עובדת משרד הכלכלה;
 8. גב’ אושרית שטרנברג, עובדת משרד הפנים;
 9. ד”ר צבי סידלמן, נציג ציבור שהומלץ על ידי שר הבריאות;
 10. ד”ר יוסי חגואל, נציג ציבור שהומלץ על ידי שר החקלאות;
 11. ד”ר יצחק סמינה, נציג ציבור מטעם ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרופאים הווטרינריים העוסקים בפיקוח על מזון;
 12. מר שלמה דולברג – נציג ציבור מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל.

תפקידי המועצה לפי החוק הם: להתוות את מדיניות העסקת הרופאים הווטרינריים והפקחים הווטרינריים בתאגיד לפי החוק, לפקח על פעילות התאגיד ועל ביצוע תפקידי מנכ”ל התאגיד ופעולותיו, ובכלל זה –

קביעת מדיניות התאגיד לשם מילוי תפקידיו ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד;

מעקב רציף אחר הגשמת מדיניות התאגיד, תכנית הפעולה השנתית שלו ותקציבו השנתי;

מינוי מנכ”ל התאגיד ופיקוח על פעולותיו;

אישור תקציבו השנתי של התאגיד,  תכנית העבודה השנתית, המבנה הארגוני ,ומדיניות העסקת העובדים.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי