אתר שירות, מידע ותשלומים

מועצת התאגיד

להלן חברי המועצה שמינו השרים:

 1.  יו”ר המועצה – ד”ר בעז לב 
 2. מנהלת שירות המזון במשרד הבריאות או עובד שירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל שירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות- גב’ פנינה אורן שנידור
 3. מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, או עובד היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, לפי המלצת מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות, שיהיה נציג שר הבריאות – ד”ר עופר גולדשטיין
 4. נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר, סגן מנהל השירותים הווטרינריים ומנהל יחידת שירותים וטרינריים בשדה, יחידת השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר – ד”ר סרחיו דולב  
 5. נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר, רופאה וטרינרית ראשית לפיקוח על מוצרים מן החי, יחידת השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר – ד”ר ריבה בן עזרא
 6. עובד משרד האוצר, שיהיה נציג שר האוצר – טרם מונה
 7. עובד משרד הכלכלה, שיהיה נציג שר הכלכלה – טרם מונה
 8. גב’ חוה מונדרוביץ – נציגת שר הפנים, מנהלת אגף בכיר, רישוי עסקים במשרד הפנים
 9. נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בייצור, מכירה או הובלה של מזון מן החי שימליץ שר הבריאות – טרם מונה
 10. נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי בהפעלה של מיתקן הטעון פיקוח וטרינרי לפי פקודת מחלות בעלי חיים או לפי חוק לפיקוח על ייצוא, שימליץ השר – טרם מונה
 11. נציג ציבור מטעם ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרופאים הווטרינרים העוסקים בפיקוח על מזון – טרם מונה
 12. נציג ציבור מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראלמר שלמה דולברג 

תפקידי המועצה לפי החוק הם: להתוות את מדיניות העסקת הרופאים הווטרינריים והפקחים הווטרינריים בתאגיד לפי החוק, לפקח על פעילות התאגיד ועל ביצוע תפקידי מנכ”ל התאגיד ופעולותיו, ובכלל זה –

קביעת מדיניות התאגיד לשם מילוי תפקידיו ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד.

מעקב רציף אחר הגשמת מדיניות התאגיד, תכנית הפעולה השנתית שלו ותקציבו השנתי.

מינוי מנכ”ל התאגיד ופיקוח על פעולותיו.

אישור תקציבו השנתי של התאגיד,  תכנית העבודה השנתית, המבנה הארגוני ,ומדיניות העסקת העובדים.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן