אתר שירות, מידע ותשלומים

פרסומי התאגיד

מתודולוגית עדכון סכומי האגרות בגין שירותי פיקוח וטרינרי 06.07.2020

מטרת מסמך זה להציג את גובה האגרות הנדרש לגביה על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “התאגיד”) עבור הפיקוח הווטרינרי המבוצע על ידי התאגיד במפעלים וכן הפיקוח בשווקים אשר מבוצע על ידי הרשויות המקומיות בפיקוח משרד הבריאות.
הבסיס הכלכלי לחישוב האגרה, כפי שיורחב להלן, הוא עלות השכר של העוסקים בפיקוח וטרינרי בתאגיד, בהסתמך על עלויות המעסיק ובצירוף התקורה הכרוכה בהעסקה.

קרא עוד »

תשלום שוברים

הדרכים בהן ניתן לשלם את שובר: דרך האתר בלשונית תשלומים. בהעברה בנקאית לחשבון התאגיד לשירות וטרינרי: בנק מזרחי טפחות (20) סניף בנק 418 מס’ חשבון –276970 . בעת ביצוע העברה בנקאית נא לשלוח מייל

קרא עוד »

הודעה למפעלים – התייחסות התאגיד לבקשת המפעלים להפסיק פעילותם בעקבות הקורונה

שלום רב, בעקבות הקורונה פונים אלינו מפעלים בבקשה להפסיק את הפיקוח עקב הפסקת פעילותם. להלן התייחסות התאגיד לכך: אחוזי הפיקוח נקבעו על ידי משרד הבריאות /משרד החקלאות, בהתאם לסוג מפעלך.

קרא עוד »

הודעה לבתי מטבחיים, משחטות ומפעלים לבשר גולמי שבפיקוח השירותים הווטרינריים

  בעניין גביית תשלומים בעד פיקוח וטרינרי במפעלים החל מיום תחילת פעילותו של התאגיד ועד להתקנת תקנות בעניין אגרות  התאגיד לפיקוח וטרינרי והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מודיעים בזה

קרא עוד »

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן