אתר שירות, מידע ותשלומים

מכרזים

מכרז פומבי מס’ 21/2023 – למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה

מכרז פומבי מס’ 21/2023 – למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה כללי התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “המזמין” ו/או “התאגיד“) אשר הוקם בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ”א-1991 (להלן: “חוק הרופאים

קראו עוד »

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי