שאלות ותשובות

שיטת הפיקוח החל ממרץ 2020 מפורטת בהודעה של משרד הבריאות מ 26/02/20 , ראו לשונית חדשות ועיקרה.

 • בשאלות בנושא שיווק מוצרי מזון מן החי מקצועיות כגון יכולת שיווק בימי שבתון או העלאת תעודות יש לפנות למשרד הבריאות בכתובת המייל – veterinary.dpt@moh.gov.il

בשאלות בנושא שיווק מוצרי מזון מן החי מקצועיות כגון יכולת שיווק בימי שבתון או כל שאלה אחרת יש לפנות למשרד החקלאות ליחידה לפיקוח על מוצרים מן החי בניהולו של ד”ר סרחיו דולב דרך מזכירתו הגב’ אביבה חליגוא בטלפון 03-9681681 ובמייל Avivah@moag.gov.il

ניתן להיכנס לקישור באתר הנהלת התאגיד

סכום האגרה הבסיסי המייצג את עלות ההעסקה של רופא וטרינר קבוע בסעיף 213 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו – 2015.  סכומי האגרות שיוטלו בפועל נקבעים בהתאם לסכום זה. סכום האגרה בעד פיקוח וטרינרי בשווקים קבוע בסעיף 215 לאותו חוק. בהתאמה לסוג המפעל עליו מוטלת האגרה ולסוג האגרה, מוסמכים שרי הבריאות והחקלאות, יחד עם שר האוצר לשנות את סכומי האגרות באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. 
קיימים שני סוגי אגרות:
 1. אגרה לפיקוח מפעלי – עבור פיקוח של וטרינרים ופקחים במפעלים לפי סוגי המפעלים, עיסוקם, כמות המוצרים שמייצרים, המשקל החודשי שעובר במפעל ומספר המשאיות שמשרתות את המפעל. תמהיל של נתונים אילו משמש לקביעת אחוזי הפיקוח.  האגרות לפיקוח מחושבות כמכפלה של אחוזי פיקוח במפעל, בסכום האגרה הבסיסי לפי סעיף 213 לחוק.
 2. אגרה לפיקוח בבדיקות קצה בשווקים – אגרה בגובה 8 אג’ לק”ג שנגבית ממפעלים ויבואנים המשווקים מזון מן החי למכירה או עיבוד בשוק הישראלי.

הרגולטורים האחראים שהינם – מנהל שירות המזון במשרד הבריאות ומנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

 

מחושבים לפי פרמטרים שקובע  הרגולטור האחראי בשירות המזון במשרד הבריאות. 

התאגיד לפיקוח וטרינרי מעסיק את כלל הרופאים והפקחים הווטרינרים שמבצעים פיקוח וטרינרי  למזון מן החי במדינת ישראל, לפי הוראות הרגולטורים ממשרדי הבריאות והחקלאות.

החל מיום 1/03/2020 התאגיד לפיקוח וטרינרי הוא הגוף היחיד המוסמך על פי חוק לגביית אגרות.

 • דרך האתר בלשונית תשלומים.
 • בהעברה בנקאית לחשבון התאגיד לשירות וטרינרי: 

  בנק מזרחי טפחות (20) סניף בנק 418 מס’ חשבון –276970 .

  בעת ביצוע העברה בנקאית נא לשלוח מייל ל- Michalc@veterinary.org.il

    יש לציין במייל מספרי השובר + שם החברה + מספר טלפון לבירורים .

עד ליום 28.2.22  יבוצע הפיקוח הוטרינרי בשווקים על ידי רופאים וטרינרים המועסקים על ידי הרשויות המקומיות. בתום תקופה זו, רשאיות הרשויות המקומיות להעביר הפעילות לתאגיד לפיקוח וטרינרי. 

משחטות ובתי מטבחיים שמעוניינים בפיקוח ביום הבחירות צריכים למלא טופס ולשלוח לתאגיד, הטופס מפורסם תחת שירותים ומידע – טפסים וגם בחדשות – הועדות

לצורך קבלת פיקוח וטרינרי יש להוריד את הטופס הנ”ל ,למלא, ולדאוג לאישור מהרופא המרחבי לשיבוץ רופא מפקח. יש לשלם טרם ביצוע העבודה ולאחר מכן לשלוח לתאגיד למייל info@veterinary.org.il .  

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הגשת מועמדות

צור קשר