אתר שירות, מידע ותשלומים

הודעה למפעלים – התייחסות התאגיד לבקשת המפעלים להפסיק פעילותם בעקבות הקורונה

שלום רב,

בעקבות הקורונה פונים אלינו מפעלים בבקשה להפסיק את הפיקוח עקב הפסקת פעילותם.
להלן התייחסות התאגיד לכך:

  1. אחוזי הפיקוח נקבעו על ידי משרד הבריאות /משרד החקלאות, בהתאם לסוג מפעלך.
  2. על מנת לשנות את אחוזי הפיקוח/להפסיקם, עליך לפנות לרגולטור המתאים ולקבל על כך אישורו בכתב, בהתאם לפרטים הבאים:
    פרטי הרגולטור מטעם משרד הבריאות הינם: veterinary.dpt@moh.gov.il
    פרטי הרגולטור מטעם משרד החקלאות הינם: ד”ר סרחיו דולב sergiod@moag.gov.il
  3. לידיעתך, השינוי ייכנס לתוקף רק עם קבלת אישור הרגולטור המתאים בכתב.
  4. להמשך טיפולך מול הרגולטורים.
  5. עדכון התאגיד יתבצע על ידי הרגולטורים, והוראת החיוב תעודכן בהתאם ללוחות הזמנים של האישור.

בברכה,

מטה התאגיד

 

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן