אתר שירות, מידע ותשלומים

הערכות מעבר להסדר הפיקוח הוטרינרי – פורסם על ידי משרד הבריאות לכלל המפעלים

משרד הבריאות מפרסם בזאת הנחיות להסדר הפיקוח הוטרינרי שיחול החל ביום 01 מרץ 2020 יום ה’ באדר 

 

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי