אתר שירות, מידע ותשלומים

מסגרת לקביעת אגרות בעד פיקוח וטרינרי במפעל במסגרת תקנות משולבות 29.9.2023

 

מטרת המסמך הינה לפרט את גובה האגרות הנדרש לגביה על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “התאגיד”) עבור הפיקוח הווטרינרי המבוצע על ידי עובדי התאגיד במפעלים, כפי שהוצע להיקבע במסגרת טיוטת תקנות אגרות בעד פיקוח וטרינרי, התשפ”ד-2023.

הבסיס הכלכלי לחישוב האגרות הינו עלויות ההעסקה הישירות של צוותי הפיקוח הווטרינרי בתפקידי פיקוח שונים, בהסתמך על עלויות המעסיק ובצירוף התקורה הכרוכה בהעסקה.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי