אתר שירות, מידע ותשלומים

מסגרת לקביעת אגרות בעד פיקוח וטרינרי במפעל במסגרת תקנות משולבות 29.9.2023

 

מטרת המסמך הינה לפרט את גובה האגרות הנדרש לגביה על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “התאגיד”) עבור הפיקוח הווטרינרי המבוצע על ידי עובדי התאגיד במפעלים, כפי שהוצע להיקבע במסגרת טיוטת תקנות אגרות בעד פיקוח וטרינרי, התשפ”ד-2023.

הבסיס הכלכלי לחישוב האגרות הינו עלויות ההעסקה הישירות של צוותי הפיקוח הווטרינרי בתפקידי פיקוח שונים, בהסתמך על עלויות המעסיק ובצירוף התקורה הכרוכה בהעסקה.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן