אתר שירות, מידע ותשלומים

קביעת אחוזי המשרה של גורמי הפיקוח במתקנים לטיפול בבשר גולמי – משרד החקלאות

להלן נוהל חדש של משרד החקלאות.

נוהל זה מסביר כיצד נקבע אחוז משרת הפיקוח של ר.ו. מפקח במתקן שפועל בפיקוח של משרד

החקלאות.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן